2018 United Nations List of Protected Areas of Malta

Information extracted from the July 2018 WDPA release

This list was compiled from data based on the July 2018 version of the WDPA. In addition to protected areas with spatial data in the WDPA, the 2018 version of the UN List includes sites for which no spatial data is available but which have been provided by the relevant country. Management effectiveness information is extracted from GD-PAME. Both databases are updated and released via www.protectedplanet.net on a monthly basis. The depiction and use of boundaries and related data shown on maps are not guaranteed to be error free nor do they necessarily imply official endorsement or acceptance by the United Nations.
Designation Type/ Designation in English / Name of Protected Areas Status Year of designation Area (km2) IUCN category PAME methodology Year of PAME assessment
International
Ramsar Site, Wetland of International Importance
Ghadira Designated 1988 0.11 Not Reported Not Reported 0
Is-Simar Designated 1996 0.05 Not Reported Not Reported 0
National
Area of Ecological Importance
Bur salmastru f'Ta'Qassisu (l/tal-Mellieħa) Designated 1995 0.00 IV Not Reported 0
Bur salmastru fil-Ħofra (l/tal-Mellieħa) Designated 1995 0.03 IV Not Reported 0
Bur salmastru fir-Ramla tal-Bir (l/tal-Mellieħa) Designated 1995 0.01 IV Not Reported 0
Ġebel ta' Bejn il-Kmiemen, limiti ta' Għajnsielem Designated 2002 0.01 IV Not Reported 0
Għajn Tuffieħa, limiti ta' l-Imġarr Designated 1995 0.22 IV Not Reported 0
Għaram tar-Ramel f'Daħlet Xilep, il-Mellieħa Designated 1996 0.01 IV Not Reported 0
Għaram tar-Ramel fir-Ramla tal-Mixquqa, il-Mellieħa Designated 1996 0.03 IV Not Reported 0
Il-Wied ta' Għajn Żejtuna (limiti tal-Mellieħa) Designated 2009 0.03 IV Not Reported 0
Irdumijiet Ta' Madwar il-Kosta f'Ta' Buleben, San Pawl il-Baħar Designated 1996 0.05 IV Not Reported 0
Irdumijiet Ta' Madwar il-Kosta miċ-Ċirkewwa sa Bengħisa Designated 1996 23.28 IV Not Reported 0
Irdumijiet Ta' Madwar il-Kosta mid-Daħla ta' San Tumas sas-Sarċ Designated 1996 1.68 IV Not Reported 0
Irdumijiet Ta' Madwar il-Kosta mill-Irdum tal-Griebeġ sa Il-Qala tal-Mistra fil-Mellieħa/San Pawl il-Baħar Designated 1996 1.76 IV Not Reported 0
Irdumijiet Ta' Madwar il-Kosta mill-Ponta ta' l-Aħrax sa Rdum il-Ħmar fil-Mellieħa Designated 1996 1.42 IV Not Reported 0
Irdumijiet Ta' Madwar Il-Kosta mill-Ponta tal-Miġnuna sal-Bajja ta' San Tumas f' Wied il-Għajn Designated 1996 0.02 IV Not Reported 0
Irdumijiet Ta' Madwar il-Kosta mill-Ponta tal-Qrejten sal-Qala ta' San Ġorg f'Marsaxlokk/Birżebbuġa Designated 1996 0.15 IV Not Reported 0
Irdumijiet Ta' Madwar il-Kosta minn Tal-Blata sal-Qala tal-Għażżenin Designated 1996 0.16 IV Not Reported 0
L-irdum, l-għerien u l-Wirt Arkeoloġiku f'Tas-Sellum u Wied Għajn Żejtuna, limiti tal-Mellieħa Designated 2000 0.09 IV Not Reported 0
Ramla l-Ħamra, Għawdex Designated 1995 0.07 IV Not Reported 0
Siġar f'Kennedy Grove, is-Salini, limiti ta' San Pawl il-Baħar u n-Naxxar Designated 1996 0.08 IV Not Reported 0
Wied il-Balluta, limiti ta' San Ġiljan Designated 2011 0.05 IV Not Reported 0
Area of Ecological Importance/Site of Scientific Importance
Bur salmastru f' Qalet Marku (l/tan-Naxxar) Designated 1995 0.01 IV Not Reported 0
Bur salmastru f' Ramlet il-Qortin (l/tal-Mellieħa) Designated 1995 0.01 IV Not Reported 0
Bur salmastru fil-ftuħ ta' Wied il-Mistra (l/tal-Mellieħa u San Pawl il-Baħar) Designated 1995 0.02 IV Not Reported 0
Bur salmastru fil-Magħluq (l/ta' Wied il-Għajn) Designated 1995 0.04 IV Not Reported 0
Bur salmastru, Xagħri, Masġar u Steppa fis-Salini, limiti ta' San Pawl il-Baħar u n-Naxxar Designated 1996 0.42 IV Not Reported 0
Għadajjar ta' l-ilma ħelu f'Għajn Klin, ix-Xatt l-Aħmar (l/ta' Għajnsielem, Għawdex) Designated 1995 0.01 IV Not Reported 0
Għadajjar ta' l-ilma ħelu fil-Qaliet (l/ta' San Ġiljan) Designated 1995 0.02 IV Not Reported 0
Għadajjar ta' l-ilma ħelu fil-Qammieħ Designated 1995 0.01 IV Not Reported 0
Għadajjar ta' l-ilma ħelu fil-Qattara, Dwejra (l/ta' San Lawrenz, Għawdex) Designated 1995 0.02 IV Not Reported 0
Għadajjar ta' l-ilma ħelu fl-Għadira s-Safra, Għallis (l/tan-Naxxar) Designated 1995 0.02 IV Not Reported 0
Għadajjar ta' l-ilma ħelu fl-Għadira ta' Sarraflu (l/ta' Kerċem, Għawdex) Designated 1995 0.03 IV Not Reported 0
Għajn Barrani u l-Qortin ta' Għajn Damma, limiti tax-Xagħra u ż-Żebbuġ, Għawdex Designated 2006 0.80 IV Not Reported 0
Għaram tar- Ramel fir-Ramla tat-Torri, limiti tal Mellieħa Designated 1996 0.04 IV Not Reported 0
Għaram tar-Ramel fl-Armier, limiti tal-Mellieħa Designated 1996 0.03 IV Not Reported 0
Għaram tar-Ramel u Bur Salmastru fil-Qala ta' Santa Marija, Kemmuna Designated 1996 0.02 IV Not Reported 0
Id-Dwejra u l-Qawra, limiti ta' San Lawrenz u Kerċem, Għawdex Designated 2011 2.50 IV Not Reported 0
Il-Buskett Designated 1996 1.14 IV Not Reported 0
Il-Ġebla l-Ħalfa, limiti tal-Qala Designated 2002 0.00 IV Not Reported 0
Il-Ġebla taċ-Ċawl, limiti tal-Qala Designated 2002 0.00 IV Not Reported 0
Il-Ġebla tal-Ġeneral, limiti ta' San Lawrenz Designated 2002 0.01 IV Not Reported 0
Il-Gżejjer ta' Filfa Designated 2002 0.07 IV Not Reported 0
Il-Gżejjer ta' San Pawl (Selmunett), limiti tal-Mellieħa Designated 2002 0.11 IV Not Reported 0
Il-Magħluq, limiti ta' Marsaxlokk Designated 2006 0.22 IV Not Reported 0
Il-Maqluba Designated 2008 0.03 IV Not Reported 0
Il-qiegħ tal-Wied minn Ta' Blankas sal-bajja Ta' Mġarr ix-Xini Designated 2001 0.76 IV Not Reported 0
Il-Qortin Isopu, il-Qortin tal-Magun u l-Qortin il-Kbira (Nadur, Għawdex) Designated 2006 0.94 IV Not Reported 0
Il-Wied ta' Rinella fil-Kalkara Designated 2002 0.27 IV Not Reported 0
Il-Wied tal-Kalkara fil-Kalkara Designated 2002 0.06 IV Not Reported 0
Ix-Xatt, il-Wied u x-Xagħra ġo r-Rifle Ranges ta' Pembroke Designated 1996 0.89 IV Not Reported 0
Kemmunett, limiti ta' Għajnsielem Designated 2002 0.11 IV Not Reported 0
L-Għar ta' Calypso, ix-Xagħra Designated 2009 0.04 IV Not Reported 0
L-Inħawi ta' l-Għadira mill-Bajja tal-Mellieħa saċ-Ċumnija fil-Mellieħa Designated 2006 1.02 IV Not Reported 0
L-inħawi tas-Simar mit-Triq tal-Miżieb sa Xatt il-Pwales, limiti ta' San Pawl il-Baħar Designated 2006 0.76 IV Not Reported 0
Sistema ta' Widien tas-Salina Designated 2012 3.42 IV Not Reported 0
Tal-Wej, limiti tal-Mosta u n-Naxxar Designated 2011 0.19 IV Not Reported 0
Wardija Ridge, Il-Ballut tal-Wardija, Il-Wied ta' San Martin, u l-inħawi tal-madwar Designated 2008 3.12 IV Not Reported 0
Wied Blandun limiti tal-Fgura u Raħal Ġdid Designated 2001 0.04 IV Not Reported 0
Wied Għollieqa Designated 1997 0.12 IV Not Reported 0
Wied Għomor u Wied il-Kbir, limiti ta' San Ġwann, San Ġiljan u s-Swieqi Designated 1999 0.76 IV Not Reported 0
Wied Ħarq Ħamiem u l-Għar ta' Ħarq Ħamiem, limiti ta' San Ġiljan u Pembroke Designated 1996 0.07 IV Not Reported 0
Wied il-Baħrija/Wied Rini u Wied Gerżuma, limiti tar- Rabat Designated 1996 2.77 IV Not Reported 0
Wied il-Miżieb, Wied tax-Xaqrani u l-inħawi tal-madwar, limiti tal-Mellieħa) Designated 2010 0.77 IV Not Reported 0
Wied ix-Xlendi, Wied il-Lunzjata u l-inħawi tagħhom, fil-limiti ta' Kerċem, il-Munxar, Fontana u r-Rabat (Għawdex) Designated 2000 2.48 IV Not Reported 0
Wied l-Imselliet, tal-Ħżejjen, ta' Għajn Mula, ta' l-Arkata, ta' Għajn Riħana, Ġebel Sarnu, Tat-Tarġa u Ta' Benniena Designated 2006 1.86 IV Not Reported 0
Area of High Landscape Value
Chadwick Lakes u parti mill-Imdina Designated 2012 7.64 V Not Reported 0
Ċittadella Designated 2001 0.15 V Not Reported 0
Diversi Rdumijiet Designated 1996 38.59 V Not Reported 0
Dwejra Designated 2011 2.21 V Not Reported 0
Fortifikazzjonijiet tal-Port Designated 2001 9.35 V Not Reported 0
Għajn Barrani Designated 2008 0.80 V Not Reported 0
Is-Saqqajja Designated 2012 0.60 V Not Reported 0
Mdina Designated 2001 1.03 V Not Reported 0
Victoria Lines Designated 2001 4.97 V Not Reported 0
Wardija Ridge Designated 2008 4.23 V Not Reported 0
Wied il-Għasel Designated 2012 0.26 V Not Reported 0
Wied il-Miżieb, Wied ta' Xaqrani u l-Inħawi Designated 2010 0.77 V Not Reported 0
Wied ix-Xlendi Designated 2008 2.47 V Not Reported 0
Bird Sanctuary
Bengħajsa, fil-limiti ta' Birżebbuġa Designated 1994 0.01 Not Assigned Not Reported 0
Il-Girgenti Designated 1994 0.14 IV Not Reported 0
Il-Ġonna ta' Sant' Anton Designated 1994 0.06 Not Assigned Not Reported 0
Il-Ground ta' l-Isports tal-Marsa Designated 1994 0.69 Not Assigned Not Reported 0
Il-Gżejjer ta' San Pawl Designated 1994 0.11 IV Not Reported 0
Il-Gżira ta' Filfla Designated 1994 0.07 IV Not Reported 0
Il-Gżira ta' Kemmuna Designated 1994 2.76 IV Not Reported 0
Il-Ħeliport f'ta' Lambert limiti ta' Għajnsielem u Xewkija, Għawdex Designated 2003 0.05 Not Assigned Not Reported 0
Il-kumpless Ta' Qali Designated 1994 1.02 Not Assigned Not Reported 0
Il-madwar ta' Kennedy Grove u s-Salini Designated 1994 0.25 IV Not Reported 0
Il-madwar ta' l-Għadira, fil-Bajja tal-Mellieħa Designated 1994 1.15 IV Not Reported 0
Il-madwar taċ-Ċimiterju ta' l-Addolorata Designated 1994 0.48 IV Not Reported 0
Il-madwar tal-bur salmastru f' Tal-Ballut, Marsaxlokk Designated 1994 0.23 IV Not Reported 0
Il-madwar tal-ġonna tal-Buskett, u l-Palazz ta' Verdala Designated 1994 1.15 IV Not Reported 0
Il-Madwar tas-Simar, fir-Ramla tal-Pwales, San Pawl il-Baħar Designated 1994 0.65 IV Not Reported 0
Il-Qawra, Għawdex Designated 1994 0.27 IV Not Reported 0
L-Ajruport ta' Ħal-Luqa Designated 1994 6.56 Not Assigned Not Reported 0
L-Għolja ta' Għammar, Għawdex Designated 1994 0.12 IV Not Reported 0
L-Għoljiet ta' Ħad-Dingli, fil-limiti ta' Ħad-Dingli Designated 1994 0.01 Not Assigned Not Reported 0
L-inħawi fuq l-Għoljiet ta' Ċenċ, Għawdex Designated 1994 0.18 IV Birdlife IBA 2013
L-inħawi ta' Portes-des-Bombes Designated 1994 0.14 Not Assigned Not Reported 0
L-Istazzjoni tal-VOR, it-Tafal, fil-limiti ta' Kerċem, Għawdex Designated 1994 0.01 Not Assigned Not Reported 0
Manoel Island/Il-Gżira ta' Forti Manwel Designated 1994 0.31 IV Not Reported 0
Non-directional Beacon, Forti San Rokku, limiti tar-Rinella Designated 1994 0.01 Not Assigned Not Reported 0
Wied Għollieqa Designated 1994 0.12 IV Not Reported 0
Wied Rini, limiti tar-Rabat Designated 1994 0.01 Not Assigned Not Reported 0
List of Historical Trees Having an Antiquarian Importance
Bidnija, Wardija (Żebbuġ Antik) Designated 1933 0.07 III Not Reported 0
Il-Ballut tal-Wardija (Ballut Antik) Designated 1933 0.01 III Not Reported 0
Il-Buskett (Siġar Antiki) Designated 1933 0.00 III Not Reported 0
Il-Ġonna ta' San Anton (Siġar Antiki) Designated 1933 0.06 III Not Reported 0
Il-Ġonna tal-Mall, Floriana (Siġar Antiki) Designated 1933 0.01 III Not Reported 0
Il-Wied ta' l-Imġiebaħ, Mellieħa (Ballut Antik) Designated 1933 0.00 III Not Reported 0
National Park
Il-Majjistral, Park ta’ Natura u Storja Designated 2007 2.49 II Not Reported 0
Nature Reserve (Filfla)
Filfla Designated 1988 0.07 Ia Not Reported 0
Nature Reserve (Islands)
Il-Ġebla tal-Ġeneral Designated 1992 0.01 Ia Not Reported 0
Il-Gżejjer Selmunett (Gżejjer ta' San Pawl) Designated 1993 0.11 Ia Not Reported 0
No Berthing Zone/No Entry Zone except for Fisheries
Il-Baħar ta' Madwar Filfla Designated 1990 12.97 VI Not Reported 0
Protected Beaches
Il-Bajja ta' l-Armier Designated 2007 0.05 Not Assigned Not Reported 0
Il-Bajja ta' Mġarr ix-Xini Designated 2007 0.02 Not Assigned Not Reported 0
Il-Bajja ta' San Blas Designated 2007 0.02 Not Assigned Not Reported 0
Il-Bajja tal-Ġnejna Designated 2007 0.03 Not Assigned Not Reported 0
Il-Bajja tax-Xlendi Designated 2007 0.01 Not Assigned Not Reported 0
Il-Prajjiet Designated 2007 0.01 Not Assigned Not Reported 0
Ir-Ramla l-Ħamra Designated 2007 0.06 Not Assigned Not Reported 0
Ir-Ramla ta' Għajn Tuffieħa Designated 2007 0.04 Not Assigned Not Reported 0
Ir-Ramla taċ-Ċirkewwa Designated 2007 0.02 Not Assigned Not Reported 0
Ir-Ramla tal-Mixquqa Designated 2007 0.04 Not Assigned Not Reported 0
Ix-Xatt l-Aħmar Designated 2007 0.01 Not Assigned Not Reported 0
Site of Scientific Importance
Ġebla Fessej Designated 2001 0.00 IV Not Reported 0
Għar il-Friefet Designated 1998 0.00 IV Not Reported 0
Iċ-Ċirku, Ħaż-Żabbar Designated 2009 0.05 IV Not Reported 0
Il-bajja taċ-Ċagħaq ta' Kemmunett Designated 2002 0.00 IV Not Reported 0
Il-Fekruna (Wied tax-Xlendi), l/ta' Munxar, Għawdex Designated 1995 0.08 IV Not Reported 0
Il-Ġebla tal-Għallis, limiti tan-Naxxar Designated 2002 0.01 IV Not Reported 0
Il-Ħnejja, limiti tal-Qala Designated 2002 0.00 IV Not Reported 0
It-Taqtiegħa u t-Taqtiegħa ta' Delimara, limiti ta' Marsaxlokk Designated 2002 0.00 IV Not Reported 0
Parti minn Wied Musa, limiti tal-Mellieħa Designated 1994 0.01 IV Not Reported 0
Ta' Ċenċ (Sannat, Għawdex) Designated 2005 0.14 IV Birdlife IBA 2013
Special Areas of Conservation - International Importance
Filfla Designated 2003 0.07 IV Not Reported 0
Għar Dalam Designated 2007 0.03 IV Not Reported 0
Iċ-Ċittadella Designated 2003 0.02 IV Not Reported 0
Il-Baħar tal-Punent Designated 2016 231.06 IV Not Reported 0
Il-Baħar tan-Nofsinhar Designated 2016 835.41 IV Not Reported 0
Il-Baħar tat-Tramuntana Designated 2016 319.22 IV Not Reported 0
Il-Ballut (l/ta' Marsaxlokk) Designated 2003 0.23 IV Not Reported 0
Il-Ballut tal-Wardija (l/ta' San Pawl il-Baħar) Designated 2003 0.20 IV Not Reported 0
Il-Gżejjer ta' San Pawl / Selmunett Designated 2003 0.11 IV Not Reported 0
Il-Magħluq tal-Baħar (l/ta' Marsascala) Designated 2003 0.04 IV Not Reported 0
Il-Maqluba (l/ta' Qrendi) Designated 2003 0.03 IV Not Reported 0
Il-Qortin tal-Magun u l-Qortin il-Kbir Designated 2007 0.53 IV Not Reported 0
Is-Salini Designated 2003 0.24 IV Not Reported 0
Is-Simar (l/ta' San Pawl il-Baħar) Designated 2003 0.58 IV Not Reported 0
Ix-Xagħra tal-Kortin Designated 2003 0.13 IV Not Reported 0
Kemmuna, Kemmunett, Il-Ħaġriet ta' Bejn il-Kmiemen u l-Iskoll ta' Taħt il-Mazz Designated 2003 2.95 IV Not Reported 0
L-Għadira s-Safra Designated 2003 0.02 IV Not Reported 0
L-Għar ta' l-Iburdan Designated 2007 0.02 IV Not Reported 0
L-Inħawi t'Għajn Barrani Designated 2003 0.55 IV Not Reported 0
L-Inħawi ta' l-Għadira Designated 2003 0.98 IV Not Reported 0
L-Inħawi ta' l-Imġiebaħ / Tal-Miġnuna Designated 2003 1.76 IV Not Reported 0
L-Inħawi ta' Pembroke Designated 2003 0.97 IV Not Reported 0
L-Inħawi ta' Ta' Ċenċ Designated 2008 1.40 IV Not Reported 0
L-Inħawi tad-Dwejra - Qawra, inkluż Ħaġret il-Ġeneral Designated 2003 0.87 IV Not Reported 0
L-Inħawi tal-Buskett - Girgenti Designated 2003 2.25 IV Not Reported 0
L-Inħawi tar-Ramla Designated 2003 0.07 IV Not Reported 0
L-Inħawi tar-Ramla tat-Torri / Rdum tal-Madonna Designated 2003 0.75 IV Birdlife IBA 2013
L-Inħawi tax-Xlendi - Wied tal-Kantra Designated 2003 2.96 IV Not Reported 0
Rdumijiet ta' Malta Designated 2003 23.16 IV Not Reported 0
Wied il-Miżieb Designated 2003 0.25 IV Not Reported 0
Żona fil-Baħar bejn Irdum Majjiesa u Ras ir-Raħeb Designated 2005 8.49 IV Not Reported 0
Żona fil-baħar fil-Grigal ta' Malta Designated 2010 155.19 IV Not Reported 0
Żona fil-baħar fil-limiti ta' Għar Lapsi u ta' Filfla Designated 2010 24.50 IV Not Reported 0
Żona fil-baħar fil-limiti ta' Mġarr ix-Xini (Għawdex) Designated 2010 0.31 IV Not Reported 0
Żona fil-baħar fil-limiti tad-Dwerja (Għawdex) Designated 2010 2.29 IV Not Reported 0
Special Areas of Conservation - National Importance
Il-Ġebla taċ-Ċawla Designated 2003 0.00 IV Not Reported 0
Il-Ġebla tal-Ħalfa Designated 2003 0.00 IV Not Reported 0
L-Għadira ta' Sarraflu (l/tal-Kerċem) Designated 2003 0.03 IV Not Reported 0
L-Inħawi Ta' Bloq / Wied Qirda Designated 2003 0.46 IV Not Reported 0
L-Inħawi ta' Wied Ħarq Ħammiem Designated 2003 0.04 IV Not Reported 0
L-Inħawi tan-Nuffara - In-Nuffara, Daħla tan-Nuffara, Tan-Nuffara Designated 2003 0.11 IV Not Reported 0
Wied Għollieqa (l/ta' San Ġwann) Designated 2003 0.12 IV Not Reported 0
Special Protection Areas
Filfla Designated 2007 0.07 IV Not Reported 0
Il-Baħar ta' madwar Għawdex Designated 2016 556.85 IV Not Reported 0
Il-Baħar tal-Grigal Designated 2016 625.59 IV Not Reported 0
Il-Baħar tal-Lbiċ Designated 2016 256.30 IV Not Reported 0
Il-Baħar tal-Lvant Designated 2016 351.94 IV Not Reported 0
Il-Baħar tal-Majjistral Designated 2016 55.93 IV Not Reported 0
Il-Baħar tan-Nofsinhar Designated 2016 835.41 IV Not Reported 0
Il-Baħar tat-Tramuntana Designated 2016 319.22 IV Not Reported 0
Il-Baħar tax-Xlokk Designated 2016 219.34 IV Not Reported 0
Is-Simar (limiti ta' San Pawl il-Bahar) Designated 2007 0.58 IV Not Reported 0
Kemmuna, Kemmunett, Il-Ħaġriet ta' Bejn il-Kmiemen u l-Iskoll ta' Taħt il-Mazz Designated 2007 2.95 IV Not Reported 0
L-Inħawi tal-Buskett u tal-Girgenti Designated 2007 2.45 IV Not Reported 0
L-Inħawi tal-Għadira Designated 2007 0.98 IV Not Reported 0
L-Inħawi tar-Ramla tat-Torri u tal-Irdum tal-Madonna Designated 2007 0.75 IV Birdlife IBA 2013
Rdumijiet ta' Għawdex: Id-Dawra tas-Sanap sa tal-Ħajt Designated 2007 0.30 IV Not Reported 0
Rdumijiet ta' Għawdex: Il-Ponta ta' Ħarrux sal-Bajja tax-Xlendi Designated 2007 0.57 IV Not Reported 0
Rdumijiet ta' Għawdex: Il-Ponta ta' San Dimitri sal-Ponta ta' Ħarrux Designated 2007 0.64 IV Not Reported 0
Rdumijiet ta' Għawdex: Ta' Ċenċ Designated 2007 1.52 IV Not Reported 0
Rdumijiet ta' Malta: Ix-Xaqqa sa Wied Moqbol Designated 2007 1.40 IV Not Reported 0
Rdumijiet ta' Malta: Ras il-Pellegrin sax-Xaqqa Designated 2007 3.78 IV Not Reported 0
Rdumijiet ta' Malta: Wied Moqbol sal-Ponta ta' Bengħisa Designated 2008 0.55 IV Birdlife IBA 2013
Tree Protection Area
Għajn Barrani (limiti tax-Xagħra) Designated 2011 0.55 IV Not Reported 0
Ġnien il-Kbir, il-Buskett u Wied il-Girgenti Designated 2011 2.45 IV Not Reported 0
Iċ-Ċagħaq (limiti tal-Imġarr) Designated 2011 0.00 IV Not Reported 0
Iċ-Ċimiterju tal-Addolorata Designated 2011 0.48 IV Not Reported 0
Il-Ballut tal-Imġiebaħ (limiti tal-Mellieħa) Designated 2011 0.04 IV Not Reported 0
Il-Ballut tal-Wardija (limiti ta' San Pawl il-Baħar) Designated 2011 0.20 IV Not Reported 0
Il-Ħażina (Kemmuna) Designated 2011 0.04 IV Not Reported 0
Il-Maqluba (limiti tal-Qrendi) Designated 2011 0.03 IV Not Reported 0
Il-Qala ta' Santa Marija (Kemmuna) Designated 2011 0.02 IV Not Reported 0
Il-Qattara (limiti ta' San Lawrenz) Designated 2011 0.02 IV Not Reported 0
Il-Wied tal-Fiddien (limiti tar-Rabat) Designated 2011 0.01 IV Not Reported 0
Iż-Żebbuġ tal-Bidnija (limiti tal-Mosta) Designated 2011 0.06 IV Not Reported 0
L-Inħawi ta' Wied Il-Miżieb (limiti tal-Mellieħa) Designated 2011 0.25 IV Not Reported 0
L-Inħawi tal-Imtaħleb (limiti tar-Rabat) Designated 2011 0.07 IV Not Reported 0
L-Inħawi tan-Nigret (limiti tan-Naxxar) Designated 2011 0.16 IV Not Reported 0
Ta' Baldu / L-Inħawi ta' Wied Ħażrun (limiti tar-Rabat) Designated 2011 0.05 IV Not Reported 0
Ta' Bloq - Għar Ħanżir (limiti ta' Ħal Qormi u s-Siġġiewi) Designated 2011 0.33 IV Not Reported 0
Ta' San Blas (limiti Tar-Rabat and Ħaż-Żebbuġ) Designated 2011 0.12 IV Not Reported 0
Tal-Virgi (limiti ta' Marsaskala) Designated 2011 0.00 IV Not Reported 0
Triq il-Wied tal-Imsida Designated 2011 0.00 IV Not Reported 0
Wied Binġemma (limiti tan-Nadur) Designated 2011 0.07 IV Not Reported 0
Wied Għollieqa (limiti ta' San Ġwann u l-Imsida) Designated 2011 0.12 IV Not Reported 0
Wied il-Faħam (limiti ta' Ħal Għargħur) Designated 2011 0.00 IV Not Reported 0
Wied il-Għasel (limiti tal-Mosta) Designated 2011 0.02 IV Not Reported 0
Wied il-Ħut (limiti tar-Rabat) Designated 2011 0.04 IV Not Reported 0
Wied ir-Rum (limiti tar-Rabat) Designated 2011 0.01 IV Not Reported 0
Wied Moqbol (limiti taż-Żurrieq) Designated 2011 0.02 IV Not Reported 0
Wied Qirda (limiti tas-Siġġiewi) Designated 2011 0.07 IV Not Reported 0
Wied tal-Baħrija (limiti tar-Rabat) Designated 2011 0.00 IV Not Reported 0
Wied Żembaq (limiti ta' Birżebbuġa) Designated 2011 0.11 IV Not Reported 0
Regional
Site of Community Importance (Habitats Directive)
Filfla u l-Gzejjer ta' Madwarha Designated 2004 0.07 Not Reported Not Reported 0
Ghar Dalam Designated 2006 0.00 Not Reported Not Reported 0
Ic-Cittadella Designated 2004 0.02 Not Reported Not Reported 0
Il-Bahar tal-Punent Designated 2016 231.00 Not Reported Not Reported 0
Il-Bahar tan-Nofsinhar Designated 2016 835.40 Not Reported Not Reported 0
Il-Bahar tat-Tramuntana Designated 2016 319.20 Not Reported Not Reported 0
Il-Ballut ta' Marsaxlokk Designated 2004 0.23 Not Reported Not Reported 0
Il-Ballut tal-Wardija Designated 2004 0.20 Not Reported Not Reported 0
Il-Gzejjer ta' San Pawl (Selmunett) Designated 2004 0.11 Not Reported Not Reported 0
Il-Maghluq tal-Bahar ta' Marsaskala Designated 2004 0.04 Not Reported Not Reported 0
Il-Maqluba (limiti tal-Qrendi) Designated 2004 0.03 Not Reported Not Reported 0
Il-Qortin tal-Magun u l-Qortin il-Kbir Designated 2006 0.53 Not Reported Not Reported 0
Is-Salini Designated 2004 0.24 Not Reported Not Reported 0
Is-Simar (limiti ta' San Pawl il-Bahar) Designated 2004 0.58 Not Reported Not Reported 0
Ix-Xaghra tal-Kortin Designated 2004 0.13 Not Reported Not Reported 0
Kemmuna u l-Gzejjer ta' Madwarha Designated 2004 2.95 Not Reported Not Reported 0
L-Ghadira s-Safra Designated 2004 0.02 Not Reported Not Reported 0
L-Ghar tal-Iburdan u l-Inhawi tal-Madwar Designated 2006 0.69 Not Reported Not Reported 0
L-Inhawi ta' Ghajn Barrani Designated 2004 0.55 Not Reported Not Reported 0
L-Inhawi ta' Pembroke Designated 2004 0.97 Not Reported Not Reported 0
L-Inhawi ta' Ta' Cenc Designated 2008 1.40 Not Reported Not Reported 0
L-Inhawi tad-Dwejra u tal-Qawra; inkluz Hagret il-General Designated 2004 0.87 Not Reported Not Reported 0
L-Inhawi tal-Buskett u tal-Girgenti Designated 2004 2.45 Not Reported Not Reported 0
L-Inhawi tal-Ghadira Designated 2004 0.98 Not Reported Not Reported 0
L-Inhawi tal-Imgiebah u tal-Mignuna Designated 2004 1.76 Not Reported Not Reported 0
L-Inhawi tar-Ramla Designated 2004 0.07 Not Reported Not Reported 0
L-Inhawi tar-Ramla tat-Torri u tal-Irdum tal-Madonna Designated 2004 0.75 Not Reported Birdlife IBA 2013
L-Inhawi tax-Xlendi u tal-Wied tal-Kantra Designated 2004 2.96 Not Reported Not Reported 0
Rdumijiet ta' Malta: Ir-Ramla tac-Cirkewwa sal-Ponta ta' Benghisa Designated 2004 23.17 Not Reported Not Reported 0
Wied il-Mizieb Designated 2004 0.25 Not Reported Not Reported 0
Zona fil-Bahar Bejn Rdum Majjiesa u Ras ir-Raheb Designated 2006 8.49 Not Reported Not Reported 0
Zona fil-Bahar fil-Grigal ta' Malta Designated 2010 155.19 Not Reported Not Reported 0
Zona fil-Bahar fl-Inhawi ta' Ghar Lapsi u ta' Filfla Designated 2010 24.51 Not Reported Not Reported 0
Zona fil-Bahar fl-Inhawi ta' Mgarr ix-Xini (Ghawdex) Designated 2010 0.31 Not Reported Not Reported 0
Zona fil-Bahar fl-Inhawi tad-Dwejra (Ghawdex) Designated 2010 2.29 Not Reported Not Reported 0
Special Protection Area (Birds Directive)
Filfla u l-Gzejjer ta' Madwarha Designated 2004 0.07 Not Reported Not Reported 0
Il-Bahar ta' madwar Ghawdex Designated 2016 556.70 Not Reported Not Reported 0
Il-Bahar tal-Grigal Designated 2016 351.90 Not Reported Not Reported 0
Il-Bahar tal-Lbic Designated 2016 256.30 Not Reported Not Reported 0
Il-Bahar tal-Lvant Designated 2016 625.50 Not Reported Not Reported 0
Il-Bahar tal-Majjistral Designated 2016 55.92 Not Reported Not Reported 0
Il-Bahar tan-Nofsinhar Designated 2016 835.40 Not Reported Not Reported 0
Il-Bahar tat-Tramuntana Designated 2016 319.20 Not Reported Not Reported 0
Il-Bahar tax-Xlokk Designated 2016 219.30 Not Reported Not Reported 0
Is-Simar (limiti ta' San Pawl il-Bahar) Designated 2004 0.58 Not Reported Not Reported 0
Kemmuna u l-Gzejjer ta' Madwarha Designated 2004 2.95 Not Reported Not Reported 0
L-Inhawi tal-Buskett u tal-Girgenti Designated 2004 2.45 Not Reported Not Reported 0
L-Inhawi tal-Ghadira Designated 2004 0.98 Not Reported Not Reported 0
L-Inhawi tar-Ramla tat-Torri u tal-Irdum tal-Madonna Designated 2004 0.75 Not Reported Birdlife IBA 2013
Rdumijiet ta' Ghawdex: Id-Dawra tas-Sanap sa Tal-Hajt Designated 2004 0.30 Not Reported Not Reported 0
Rdumijiet ta' Ghawdex: Il-Ponta ta' Harrux sal-Bajja tax-Xlendi Designated 2004 0.57 Not Reported Not Reported 0
Rdumijiet ta' Ghawdex: Il-Ponta ta' San Dimitri sal-Ponta ta' Harrux Designated 2004 0.64 Not Reported Not Reported 0
Rdumijiet ta' Ghawdex: Ta' Cenc Designated 2004 1.52 Not Reported Not Reported 0
Rdumijiet ta' Malta: Ix-Xaqqa sa Wied Moqbol Designated 2006 1.40 Not Reported Not Reported 0
Rdumijiet ta' Malta: Ras il-Pellegrin sax-Xaqqa Designated 2006 3.78 Not Reported Not Reported 0
Rdumijiet ta' Malta: Wied Moqbol sal-Ponta ta' Benghisa Designated 2006 0.55 Not Reported Birdlife IBA 2013